Thành phần : methylpolysiloxane

methylpolysiloxane được sử dụng trong điều trị thiếu hụt dinh dưỡng. Tuy nhiên có rất ít thông tin liên quan đến công dụng, tính an toàn của thành phần này khi dùng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "methylpolysiloxane"