Thành phần : Malachite Extract

Malachite Extract là chiết xuất từ khoáng vật Malachite (còn gọi là đá lông công) bằng cách nghiền ra, hoà tan trong hydrochloric acid, rồi trung hoà với muối sodium bicarbonate; trong mỹ phẩm có tác dụng chống oxy hóa. EWG xếp thành phần này vào nhóm chất an toàn với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất, còn hội đồng CIR thì chưa có nghiên cứu cụ thể về thành phần này.

Thông tin cơ bản về thành phần "Malachite Extract" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Malachite Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Malachite Extract"