Thành phần : Lactose

Lactose (cũng được biết đến như đường sữa) là một đường được chủ yếu tìm thấy trong sữa, chiếm khoảng 2-8% về khối lượng. Cái tên có nguồn gốc từ Latin, có nghĩa là sữa, cộng thêm đuôi -oza dùng để đặt tên đường. Tên hệ thống của nó là β-D-galactopiranozyl-(1↔4)β-D-glucopiranozơ. Động vật có vú nuôi con bằng sữa. Để có thể tiêu hoá lactose, cần có một enzim gọi là lactase (β-D-galactozidaza), và enzim này tách phân tử thành hai đơn vị monosacarit của nó là glucose và galactose. Trong mỹ phẩm thì thành phần này có tác dụng là dưỡng ẩm, dưỡng da. Hiện nay CIR và EWG chưa có đánh giá về thành phần này.

Thông tin cơ bản về thành phần "Lactose" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Lactose" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Lactose"