Thành phần : Juniperus Oxycedrus Wood Oil

Juniperus Oxycedrus Wood Oil là loại dầu dễ bay hơi thu được từ gỗ của cây bách xù đỏ, là một loài thực vật hạt trần trong họ Cupressaceae. Thành phần này có công dụng chính là tạo mùi hương. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Juniperus Oxycedrus Wood Oil" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Juniperus Oxycedrus Wood Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Juniperus Oxycedrus Wood Oil"