Thành phần : GLYCERIDES

Glyceride, được gọi chính xác hơn là acylglycerol, là este được hình thành từ glycerol và axit béo, và thường rất kỵ nước. GLYCERIDES không phải một chất mà là tên gọi của một nhóm các chất. Glycerol có ba nhóm chức hydroxyl, có thể được este hóa với một, hai hoặc ba axit béo để tạo thành mono-, di- và triglyceride. Các cấu trúc này khác nhau về nhóm alkyl axit béo vì chúng có thể chứa số lượng cacbon khác nhau, mức độ không bão hòa khác nhau, cấu hình và vị trí khác nhau của olefin. Xà phòng được hình thành từ phản ứng của glyceride với natri hydroxit. Một phần glyceride là este của glycerol với axit béo, trong đó không phải tất cả các nhóm hydroxyl đều được este hóa. Vì một số nhóm hydroxyl của chúng tự do nên các phân tử của chúng có cực. Một phần glyceride có thể là monoglyceride (không có hai nhóm hydroxyl) hoặc diglyceride (không có một nhóm hydroxyl). Glyceride từng phần chuỗi ngắn phân cực mạnh hơn glyceride từng phần chuỗi dài và có đặc tính dung môi tuyệt vời đối với nhiều loại thuốc khó hòa tan, khiến chúng trở thành chất tá dược có giá trị trong việc cải thiện công thức của một số loại dược phẩm. Các dạng phổ biến nhất của acylglycerol là triglyceride, có giá trị calo cao và thường mang lại gấp đôi năng lượng trên mỗi gam so với carbohydrate.

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "GLYCERIDES" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "GLYCERIDES"