Thành phần : Eucalyptus polybractea Oil

Eucalyptus polybractea Oil là chiết xuất dầu của một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Hiện nay EWG và hội đồng chuyên gia CIR chưa có đánh giá chính thức về công dụng và tác động của thành phần này lên da và cơ thể con người.

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Eucalyptus polybractea Oil" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Eucalyptus polybractea Oil"