Thành phần : Ethylhexyl Methoxycrylene

Ethylhexyl Methoxycrylene là chất ổn định quang giúp duy trì hiệu quả của bộ lọc UV bằng cách tương tác với cả trạng thái bộ đơn và bộ ba. Nó đưa bộ lọc UV trở về trạng thái cơ bản mà không hấp thụ ánh sáng mặt trời. Nó được sử dụng làm dung môi cho bộ lọc UV kết tinh và dễ dàng nhũ hóa và thích hợp để sử dụng trong các công thức kem dưỡng da, kem, thuốc xịt, dạng que và gel khác nhau. Nó hiện đang được phê duyệt theo khu vực ở Canada, EU và Hoa Kỳ. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Ethylhexyl Methoxycrylene" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Ethylhexyl Methoxycrylene" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Ethylhexyl Methoxycrylene"