Thành phần : Bacillus Ferment Extract

Bacillus Ferment Extract hay Soybean Ferment Extract là một chiết xuất của quá trình lên men đậu nành bởi vi sinh vật Lactobacillus. Hiện có rất ít thông tin về thành phần này trong mỹ phẩm. Theo EWG, nó đóng vai trò như một dưỡng chất trong các sản phẩm chăm sóc da. EWG xếp thành phần này vào nhóm các chất an toàn để sử dụng trong mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc cá nhân với khả năng kích ứng ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Bacillus Ferment Extract" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Bacillus Ferment Extract" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Bacillus Ferment Extract"