Thành phần : Vaccinium Myrtillus Bilberry Fruit Extract