Thành phần : Sodium Hyaluronate Crosspolymer 3D HA