Thành phần : Sodium Hyaluronate Crosspolymer 3D HA

Sodium Hyaluronate Crosspolymer hay còn gọi là 3D HA, là một polyme của Axit Hyaluronic được liên kết chéo với vinylsulfone. Thành phần này đóng vai trò là chất dưỡng da và giữ kết cấu sản phẩm. EWG xếp hạng thành phần này trong nhóm an toàn, khả năng kích ứng dị ứng da, khả năng gây ung thư hoặc ảnh hưởng đến sinh sản đều ở mức thấp nhất.

Thông tin cơ bản về thành phần "Sodium Hyaluronate Crosspolymer 3D HA" :

Tài liệu/nguồn tham khảo về thành phần "Sodium Hyaluronate Crosspolymer 3D HA" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "Sodium Hyaluronate Crosspolymer 3D HA"