Thành phần : 3-butylene glycol

Butylene Glycol, Hexylene Glycol, Ethoxydiglycol and Dipropylene Glycol là các chất lỏng, trong suốt. 1,3-Butanediol hòa tan hầu hết các loại tinh dầu và chất tạo hương tổng hợp. Trong sản phẩm chăm sóc da, Butylene Glycol được sử dụng làm dung môi, hương liệu tổng hợp và chất làm giảm độ nhớt của sản phẩm. Tổ chức CIR đánh giá Butylene Glycol an toàn khi sử dụng trong mỹ phẩm. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Butylene Glycol gây kích ứng da ở mức tối thiểu đến nhẹ nhưng không có bằng chứng về sự mẫn cảm. Glycol gây kích ứng mắt từ nhẹ đến nặng, mức độ kích ứng được tạo ra phụ thuộc vào sản phẩm cụ thể và không liên quan đến nồng độ Glycol. Butylene Glycol không làm tăng nguy cơ da nhạy cảm với ánh sáng.

Thông tin cơ bản về thành phần "3-butylene glycol" :

Các sản phẩm/bài viết có thành phần "3-butylene glycol"