isEmpty(this.props.mobile) ? (

Dịch vụ

Mục đích

Khu vực

Mức giá

Đánh giá

12345678910

Tiện ích

  Hướng dẫn nhập code

  Bước 1: Tại giao diện Trang chủ của Ứng dụng, chọn mục Cá nhân (1).

  Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 1.1Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 1.2

  Bước 2: Nhập mã khuyến mãisố điện thoại (không bắt buộc), sau đó nhấn nút Gửi (3).

  Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 2

  Nếu mã khuyến mãi hợp lệ, bạn sẽ nhận được một số điểm thưởng tương ứng kèm thông báo “Sử dụng mã quà tặng thành công”. Nếu mã khuyến mãi không hợp lệ hoặc nhập sai mã khuyến mãi, bạn sẽ thấy thông báo “Mã quà tặng không tồn tại hoặc đã được sử dụng”.

  * Lưu ý: Mỗi mã khuyến mãi chỉ sử dụng được một lần.

  Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 3.1Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 3.2

  ) : (

  Dịch vụ

  Mục đích

  Khu vực

  Mức giá

  Đánh giá

  12345678910

  Tiện ích

   Hướng dẫn nhập code

   Bước 1: Tại giao diện Trang chủ của Ứng dụng, chọn mục Cá nhân (1).

   Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 1.1Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 1.2

   Bước 2: Nhập mã khuyến mãisố điện thoại (không bắt buộc), sau đó nhấn nút Gửi (3).

   Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 2

   Nếu mã khuyến mãi hợp lệ, bạn sẽ nhận được một số điểm thưởng tương ứng kèm thông báo “Sử dụng mã quà tặng thành công”. Nếu mã khuyến mãi không hợp lệ hoặc nhập sai mã khuyến mãi, bạn sẽ thấy thông báo “Mã quà tặng không tồn tại hoặc đã được sử dụng”.

   * Lưu ý: Mỗi mã khuyến mãi chỉ sử dụng được một lần.

   Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 3.1Hướng dẫn nhập code BEAUDY bước 3.2

   )