Dịch vụ

Mục đích

Khu vực

Mức giá

Đánh giá

12345678910

Tiện ích

  Hướng dẫn đổi quà tặng

  Bước 1: Tại giao diện Trang chủ của Ứng dụng, nhấn vào nút Quà tặng (1) để xem kho quà tặng hiện có của Beaudy.

  Hướng dẫn đổi quà BEAUDY bước 1

  Bước 2: Bạn có thể khám phá kho quà bằng cách Tìm kiếm (2) theo tên dịch vụ, tên nhà tài trợ,... hoặc Sắp xếp (3) theo các tiêu chí có sẵn.

  Hướng dẫn đổi quà BEAUDY bước 2.1Hướng dẫn đổi quà BEAUDY bước 2.2

  Bước 3: Nhấn chọn vào Quà tặng bạn muốn đổi, tại đây, bạn có thể xem Mô tả quà tặng (4), Số lượng quà tặng còn lại (5) Và điểm yêu cầu (6)
  Bước 4: Nhấn nút Đổi quà (8) và sau đó nhấn nút Đồng ý (9).

  *Lưu ý: Điểm của bạn (7) phải bằng hoặc lớn hơn Điểm yêu cầu để có thể Đổi quà.

  Hướng dẫn đổi quà BEAUDY bước 3.1Hướng dẫn đổi quà BEAUDY bước 3.2

  Bước 5: Bạn có thể kiểm tra các Quà tặng đã đổi tại Cá nhân > Lịch sử đổi quà (10)

  Hướng dẫn đổi quà BEAUDY bước 4.1Hướng dẫn đổi quà BEAUDY bước 4.2