Dịch vụ

Mục đích

Khu vực

Mức giá

Đánh giá

12345678910

Tiện ích

  Bảo mật thông tin

  Có hiệu lực từ ngày [xx/xx/xxxx]; cập nhật lần cuối ngày [xx/xx/xxxx]
  Đơn vị của BEAUDY.vn vận hành trang web, ứng dụng hoặc qui trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân("BEAUDY.vn") cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào BEAUDY.vn trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi, bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi, điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, số điện thoại). Chúng được gọi là "dữ liệu cá nhân".
  Thông báo này ("Thông báo về Quyền Riêng tư") đặt ra:

  1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này

  Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.
  Bằng việc sử dụng các Trang BEAUDY.vn (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư này, xin đừng sử dụng các Trang BEAUDY.vn (như được định nghĩa dưới đây) hoặc đừng trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.
  BEAUDY.vn bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn có thể được sử dụng như thế nào.

  2. Dữ liệu được BEAUDY.vn thu thập

  BEAUDY.vn có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm thông qua:
  Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi, kể cả nhờ các trang web BEAUDY.vn, các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ các trang có thương hiệu BEAUDY.vn hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba (ví dụ như Facebook) (các Trang BEAUDY.vn);
  Tương tác ngoại tuyến với chúng tôi, bao gồm các chiến dịch tiếp thị trực tiếp, thẻ đăng ký dạng bản in trên giấy, các nguồn dữ liệu đầu vào của các cuộc thi và đầu mối liên lạc thông qua các trung tâm điện thoại dịch vụ khách hàng của BEAUDY.vn; và
  Tương tác của bạn với các nội dung được định hướng trực tuyến (chẳng hạn như quảng cáo) mà BEAUDY.vn, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ nhân danh chúng tôi, cung cấp cho bạn thông qua các trang web hoặc ứng dụng của bên thứ ba.

  2.1 Dữ liệu mà bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi

  Đó là dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi với việc bạn đồng ý vì một mục đích cụ thể, bao gồm:
  Thông tin liên lạc cá nhân, bao gồm thông tin cho phép BEAUDY.vn liên lạc trực tiếp với bạn (ví dụ như tên, địa chỉ nhà hoặc thư (điện tử) và số điện thoại);
  Thông tin nhân khẩu, bao gồm ngày sinh, tuổi, giới tính, vị trí (chẳng hạn như mã code, thành phố, bang, và vị trí địa lý), sản phẩm ưa thích, sở thích, quan tâm, thông tin về hộ gia đình hoặc lối sống;
  Thông tin thanh toán, bao gồm thông tin để mua hàng (ví dụ như số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, địa chỉ xuất hóa đơn);
  Thông tin đăng nhập tài khoản, bao gồm thông tin bất kỳ cần để bạn thiết lập tài khoản người dùng với BEAUDY.vn (ví dụ như ID/địa chỉ đăng nhập, tên người dùng, mật mã và câu hỏi/trả lời an ninh);
  Phản hồi của người tiêu dùng, bao gồm thông tin mà bạn chia sẻ với BEAUDY.vn về trải nghiệm của bạn khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của BEAUDY.vn (ví dụ như các nhận xét và đề xuất, chứng thực của bạn hoặc các phản hồi khác liên quan đến các sản phẩm BEAUDY.vn); và
  Nội dung do người tiêu dùng tạo ra, bao gồm nội dung bất kỳ (ví dụ như hình ảnh, video và câu chuyện của cá nhân) mà bạn tạo ra sau đó chia sẻ với BEAUDY.vn (và có thể với người khác) bằng cách tải lên Trang BEAUDY.vn.

  2.2 Dữ liệu mà chúng tôi thu thập khi bạn tương tác với các Trang BEAUDY.vn

  Chúng tôi sử dụng các cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập một số loại thông tin nhất định khi bạn tương tác với các Trang BEAUDY.vn. Xin vui lòng xem Thông báo về Cookie để biết thêm thông tin về các công nghệ đó và quyền của bạn liên quan đến chúng.

  2.3 Dữ liệu được thu thập từ các nguồn khác

  Chúng tôi có quyền thu thập thông tin về bạn từ các nguồn hợp pháp nhằm mục đích cung cấp sản phẩm và dịch vụ của mình cho bạn. Các nguồn như vậy bao gồm những người thu thập dữ liệu bên thứ ba, đối tác quảng cáo của BEAUDY.vn, nguồn công khai và các địa chỉ mạng xã hội bên thứ ba. Thông tin như vậy có thể bao gồm:
  Thông tin liên lạc cá nhân; và
  Dữ liệu cá nhân bất kỳ vốn là một phần của lý lịch của bạn trên một mạng xã hội bên thứ ba (ví dụ như Facebook) và là phần mà bạn cho phép mạng xã hội bên thứ ba đó chia sẻ với chúng tôi (ví dụ như tên, địa chỉ thư điện tử, giới tính, ngày sinh, thành phố, ảnh lý lịch, số căn cước người dùng, danh sách bạn hữu). Bạn có thể hiểu thêm về dữ liệu mà chúng tôi có thể có được về bạn bằng cách ghé vào trang web của mạng xã hội bên thứ ba liên quan.
  Chúng tôi cũng có thể nhận dữ liệu cá nhân về các cá nhân khi chúng tôi mua các công ty khác.

  3. Tại sao BEAUDY.vn thu thập dữ liệu cá nhân và BEAUDY.vn sử dụng dữ liệu đó như thế nào.

  BEAUDY.vn thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. BEAUDY.vn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:
  Đơn đặt hàng - để xử lý và gửi đơn đặt hàng và thông báo cho bạn về tình trạng của đơn đặt hàng của bạn. Xin vui lòng ghi nhận rằng có nhiều trang web thương mại điện tử bán các sản phẩm của BEAUDY.vn nhưng không do BEAUDY.vn kiểm soát hoặc vận hành. Chúng tôi đề nghị bạn đọc các chính sách của họ, kể cả về quyền riêng tư, trước khi tiến hành mua thứ bất kỳ trên các trang web đó.
  Duy trì tài khoản - để tạo và duy trì các tài khoản của bạn với chúng tôi, bao gồm quản lý các chương trình về lòng trung thành của khách hàng hoặc chương trình thưởng đi kèm với tài khoản của bạn.
  Dịch vụ người tiêu dùng - để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông, bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.
  Tham gia của người tiêu dùng - để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.
  Cá nhân hóa - BEAUDY.vn có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác (ví dụ như một sự kiện ngoại tuyến). Điều đó cho BEAUDY.vn một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn – một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép BEAUDY.vn phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn, bao gồm các khía cạnh:
  Trang web - để cải thiện và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các trang web, bằng cách sử dụng dữ liệu như thông tin đăng nhập tài khoản, thông tin máy tính kỹ thuật, và/hoặc thông tin về việc sử dụng trang web trước đây;
  Sản phẩm - để cải thiện sản phẩm của BEAUDY.vn, điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu, thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và
  Quảng cáo dựa trên lợi ích - để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà BEAUDY.vn làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên các Trang BEAUDY.vn phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên các trang của bên thứ ba (tức là làm phù hợp dữ liệu). Loại quảng cáo này còn được gọi là “quảng cáo theo ứng xử trực tuyến” hay “quảng cáo hướng mục tiêu”. Quá trình cá nhân hóa này thường được thực hiện nhờ cookies hoặc các công nghệ tương tự.
  Thông tin tiếp thị - để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung đó (bao gồm thông tin về BEAUDY.vn, các sản phẩm và dịch vụ của BEAUDY.vn, đối thủ cạnh tranh và các khuyến mãi). Những nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử (ví dụ như SMS, thư điện tử và quảng cáo trực tuyến) và bằng thư tín.

  Nếu bạn chọn đồng ý tiếp nhận SMS, chính sách của nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn về nhận SMS sẽ áp dụng, có thể là với mức phí nào đó.
  Các thông tin xã hội – để cung cấp cho bạn một số thông tin xã hội, bao gồm:
  Các thông tin cộng đồng trang web trên Trang BEAUDY.vn

  Khi bạn truy cập một Trang BEAUDY.vn có thông tin cộng đồng và tải lên hoặc chia sẻ công thức chế biến, hình ảnh, video, tác phẩm nghệ thuật hay nội dung khác, BEAUDY.vn có thể sử dụng và hiển thị dữ liệu cá nhân mà bạn chia sẻ trên các trang đó.
  Hạng mục có tính lan truyền của trang web

  BEAUDY.vn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn các hạng mục có tính lan truyền trên trang web, chẳng hạn như chương trình kể cho bạn, tại đó bạn có thể chia sẻ một số tin tức nhất định, thông tin về sản phẩm, xúc tiến bán hàng hoặc nội dung khác với gia đình hoặc bạn bè.

  Thường thì việc đó cần thu thập và sử dụng thông tin liên lạc cá nhân (ví dụ như tên và địa chỉ thư điện tử) nên thông điệp/nội dung dùng một lần được chọn có thể được chuyển đến những người nhận.
    Mạng xã hội của bên thứ ba

  BEAUDY.vn có thể sử dụng dữ liệu cá nhân khi bạn tương tác với các hạng mục mạng xã hội bên thứ ba như “Facebook Connect” hoặc “Facebook Like”. Những hạng mục này có thể được tích hợp trên các Trang BEAUDY.vn, kể cả cho các mục tiêu như điều khiển các cuộc thi và cho phép bạn chia sẻ nội dung với bạn bè.

  Nếu bạn sử dụng các hạng mục đó, BEAUDY.vn có thể có khả năng lấy được một số dữ liệu cá nhân nhất định về bạn từ thông tin trên mạng xã hội của bạn. Bạn có thể biết thêm về cách thức các hạng mục đó hoạt động, và dữ liệu lý lịch mà BEAUDY.vn có thể lấy được từ bạn, bằng cách truy cập trang web của mạng xã hội của bên thứ ba liên quan.

  4. BEAUDY.vn chia sẻ dữ liệu cá nhân

  BEAUDY.vn không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với bên thứ ba bất kỳ dự định sử dụng dữ liệu đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp, trừ khi bạn đã đưa ra đồng ý cụ thể liên quan đến việc đó.
  BEAUDY.vn có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn với các bên thứ ba nhằm các mục đích khác, nhưng chỉ trong các bối cảnh như sau:

  4.1 Công ty liên kết
  BEAUDY.vn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các công ty liên kết hoặc công ty liên quan của mình cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.
  4.2 Nhà cung cấp dịch vụ
  BEAUDY.vn có thể thuê các nhà cung cấp dịch vụ, đại điện hoặc nhà thầu để cung cấp dịch vụ nhân danh mình, kể cả để quản lý các Trang BEAUDY.vn và các dịch vụ sẵn sàng cung cấp cho bạn. Các bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý bằng cách phù hợp dữ liệu cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó.
  BEAUDY.vn yêu cầu các bên thứ ba đó, có thể ở bên ngoài quốc gia mà từ đó bạn đã truy cập Trang hoặc dịch vụ BEAUDY.vn, tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ dữ liệu liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn, thường là dưới hình thức một văn bản thỏa thuận.

  4.3 Đối tác và đồng khuyến mại
  BEAUDY.vn có thể tiến hành một chương trình hoặc khuyến mại bán hàng theo dạng liên doanh hoặc đồng tài trợ với công ty khác, và vì việc bạn tham gia vào hoạt động đó, Nestle thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.
  Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với công ty khác nếu bạn đã chọn cho phép nhận thông tin trực tiếp từ công ty đó. BEAUDY.vn khuyến khích bạn đọc Thông báo về Quyền Riêng tư của bất kỳ công ty nào như vậy trước khi chia sẻ dữ liệu cá nhân. Nếu bạn không muốn dữ liệu cá nhân của bạn bị thu thập hoặc chia sẻ với công ty nào đó không phải BEAUDY.vn, lúc nào bạn cũng có thể chọn bạn không tham gia vào hoạt động đó. Nếu bạn chọn cho phép chia sẻ các thông tin từ công ty đó, hãy nhớ rằng bạn luôn luôn có quyền chọn từ chối và bạn sẽ cần liên lạc trực tiếp với công ty để thực hiện điều đó.

  4.4 Yêu cầu pháp lý và chuyển giao kinh doanh
  BEAUDY.vn có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn nếu điều đó là do luật pháp yêu cầu, và nếu theo phán đoán trung thực của BEAUDY.vn, việc tiết lộ hợp pháp đó là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các qui trình pháp lý hoặc đáp ứng bất kỳ khiếu nại nào.
  Trong trường hợp sát nhập toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, hoặc Neslé được công ty khác mua toàn bộ hoặc một phần, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được BEAUDY.vn duy trì, trong đó có thể bao gồm dữ liệu cá nhân.

  5. Quyền của bạn

  5.1 Quyền chọn từ chối thông tin tiếp thị
  Bạn có quyền từ chối không tiếp nhận thông tin tiếp thị về BEAUDY.vn và có thể làm điều đó bằng cách:
  (a) theo các hướng dẫn để chọn từ chối trong thông tin tiếp thị liên quan;
  (b) nếu bạn có một tài khoản với BEAUDY.vn, bạn có thể có quyền chọn thay đổi quyền ưu tiên nhận/từ chối trong phần điều chỉnh tài khoản liên quan của tài khoản; hoặc
  (c) liên lạc với chúng tôi.

  Xin hãy lưu ý rằng kể cả khi bạn chọn từ chối nhận các thông tin tiếp thị, bạn có thể vẫn nhận các thông tin quản trị từ BEAUDY.vn, chẳng hạn như xác nhận đơn đặt hàng và thông báo về các hoạt động của tài khoản của bạn (ví dụ như xác nhận tài khoản và thay đổi mật mã).

  5.2 Truy cập và sửa chữa
  Bạn có quyền yêu cầu truy cập dữ liệu cá nhân của mình. Bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu truy cập. Nếu BEAUDY.vn không thể cung cấp quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, BEAUDY.vn sẽ cho bạn biết những lý do tại sao.
  Bạn cũng có quyền yêu cầu BEAUDY.vn sửa những điểm không chính xác trong dữ liệu cá nhân của bạn. Nếu bạn có tài khoản với BEAUDY.vn tại một Trang BEAUDY.vn, thường thì việc đó có thể được thực hiện thông qua (các) phần "tài khoản của bạn" hoặc “lý lịch của bạn” trên Trang BEAUDY.vn (nếu có). Một cách khác là bạn có thể gửi cho chúng tôi một yêu cầu sửa dữ liệu của bạn.

  6. An toàn và giữ lại dữ liệu

  6.1 An toàn dữ liệu
  Để giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn, BEAUDY.vn đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an ninh, bao gồm:
  Bảo đảm an toàn cho môi trường vận hành - BEAUDY.vn lưu giữ dữ liệu của bạn trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và các nhà thầu của BEAUDY.vn có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. BEAUDY.vn cũng tuân theo các tiêu chuẩn được chấp nhận phổ biến của ngành về việc này.
  Mã hóa thông tin thanh toán - BEAUDY.vn sử dụng quá trình mã hóa tiêu chuẩn trong ngành để bảo vệ thông tin tài chính nhạy cảm, chẳng hạn như thông tin về thẻ tín dụng được gửi qua Internet (ví dụ như khi bạn thanh toán thông qua các cửa hàng trực tuyến của BEAUDY.vn).
  Xác thực trước đối với việc truy cập tài khoản - BEAUDY.vn đòi hỏi các khách hàng đã đăng ký của mình xác nhận danh tính của họ (ví dụ như ID và mật mã đăng nhập) trước khi họ có thể truy cập hoặc tiến hành những thay đổi với tài khoản của họ. Việc này nhằm ngăn ngừa việc truy cập trái phép.
  Hãy lưu ý rằng những biện pháp bảo vệ này không được áp dụng đối với dữ liệu cá nhân mà bạn chọn chia sẻ ở các khu vực công cộng như các trang web cộng đồng.

  6.2 Lưu giữ
  BEAUDY.vn sẽ lưu lại dữ liệu cá nhân của bạn chỉ trong thời gian cần thiết cho mục tiêu đã đặt ra, trong đó có tính đến cả nhu cầu của mình về việc trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết vấn đề, cung cấp những dịch vụ được cải thiện và dịch vụ mới, và tuân thủ các yêu cầu pháp lý theo các quy định hiện hành.
  Điều đó có nghĩa là chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu cá nhân của bạn trong một thời gian hợp lý sau khi bạn tương tác lần cuối với chúng tôi. Khi dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập không còn cần thiết nữa, chúng tôi hủy hoặc xóa dữ liệu một cách an toàn.

  7. Liên lạc với chúng tôi

  BEAUDY.vn hành động như một “người kiểm soát dữ liệu” đối với dữ liệu cá nhân mà mình xử lý trong khuôn khổ của Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn có câu hỏi hoặc nhận xét bất kỳ về Thông báo về Quyền Riêng tư này hoặc thực tế thu thập dữ liệu cá nhân của BEAUDY.vn, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi bằng cách:

  - Gọi điện thoại:  (028) 7309 8866 (8h - 21h)
  - Gửi thư điện tử đến [email protected]
  - Gửi thư đến BEAUDY.vn
  Công ty CMN Online
  Lầu 6, Toà Nhà Comeco
  549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCm


  Copyright © Tháng 01 năm 2019 BEAUDY.vn